Masumiyet /4

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 24 Nis 2017, 09:18

Perşembe akşamları son bahsimiz akait konusunda masumiyet konusudur.Peygamberlerin masumiyeti konusunu ele almıştık.Art etmiştik ki Ehlibeyt Ekolü bu itikada sahiptir ki ,Peygamberler viladetinden taa vefatlarına kadar ,dünyaya geldikleri andan ta Allah Teala ya dönünceye kadar masumdur. Ve masumiyetin manası da budur ki onlarda asla hata sadr olmaz.Onlar asla yanlış yapmazlar ,harama asla müptela olmazlar. Onların bütün yaptıkları her zaman sıratı mustakim içerisinde doğruluk üzeredir. Buna delil olarak akli delillerden bir takım deliller arz etmiştik ve demiştik ki Ehlibeyt Ekolü nün itikadının temelinde yine Kur an ın Kerim den ele almıştık ki ,Kur an ı Kerim de bütün Peygamberler Allah ın seçtiği kullar olarak anlatılmaktaydı ve dedik ki seçilmiş kullar hatta dünyaya gelmeden önce bile yaratılmadan önce bile seçtiği kullar olarak Allah Tebareke ve Teala yaratırken seçtiği bir kul olarak yaratıyor onları dedik.Ve bu yüzden dedik ki ,baktığımızda Kur an ı kerim e bütün Peygamberler takriben Allah Teala onlardan bahsederken onlar gelmeden önce müjdeleri geliyor.İnsanları müjdeliyorlardı ,size Allah tarafından Peygamber gönderiliyor.,Peygamber dünyaya gelecektir.Dolayısıyla Peygamberlerin dünyaya gelişleri de farklı bir şekilde bir farklılıkla dünyaya geliyorlar.İnsanlar bunu hissediyorlar,bunu yaşıyorlar .Bütün Peygamberlerin dünyaya gelmeleri takriben Kur an ı Kerim in onayı ile ve takriben Kur an ı Kerim in de onayı ile ,tarihin de onayı ile farklı bir şekilde dünyaya geliyorlar.Dünyaya geldiklerinde insanlar bir ilmin bir rahmet kapısının üzerlerine açıldığını fark ediyorlar.Bu yüzden de Kur an ı Kerim e bakıyoruz ki ,Allah Tebareke ve Teala Peygamberleri mübarek kullar olarak bereketli kullar olarak tanıtıyor.Bu konuyu geçirmiştik.Bu konu ile ilgili gerekli izahatı yapmıştık.

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 24 Nis 2017, 09:29

Şimdi ise istiyorum ki ,Peygamberlerin ve Peygamberlerle birlikte Peygamberlerin dışında seçtiği Allah ın masum kulları var. Bu Allah ın seçtiiğ kullar başta Peygamberler olmak üzere onları Kur an ı Kerim den bunların masumiyetine olan delilleri ele alalım.Yani biz demiştik ki hem akıl Peygamberlerin masumiyetini ortaya koyuyor,bu delilleri az çok açıkladık ve hem kur an ı Kerim Peygamberlerin masumiyetini ortaya koyuyor ki inşaallah birinci bahsi bu gün başlatıyoruz.

Kur an ı Kerim e baktığımızda ,Kur an ı Kerim başta Peygamber olmak üzere Allah ın bir takım seçkin halis kulları olduğunu bahs ediyor bize ve bunların masum olduğunun bahsini ortaya koyuyor.Onlardaki masumiyeti en bariz vasıfları olarak ayırıcı özellik olarak açıklıyor,ortaya koyuyor.Kur an ı Kerim ayetlerini de bu alanda iki kısma ayırabiliriz.

1-Bütün Peygamberlerin ve bütün Allah ın seçtiği kulların masumiyetini genel anlamda ortaya koyan ayetler.
2-Ve bir kısım ayetler özellikle bizim Peygamberimizin masumiyetini ortaya koyan ayetler.İki bölümde inceleyeceğiz,Kur an ı Kerim i .İnşaallah ardından da bazı meselen diyelim ki şayet zahirinden yani o müteşabbih bazı ayetler var ki onlardan yola çıkarak bazıları Peygamberlerin masumiyetine itiraz etme yoluna gitmişlerdir.Mesela Adem in isyanı gibi .Arz edeyim ki bu Adem Aleyhisselam ın isyanı ve benzeri bunlarla ilgili ayetleri de son bölümde ele alacağız ki bunların gerçek anlamını ortaya koyacağız.

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 24 Nis 2017, 09:54

Şimdi birinci bölüm ayetler ,yani bütün Peygamberlerin ve Allah ın seçtiği has kulların masumiyetini ortaya koyalım.

Burda ilk olarak ele alacağımız konu Hamd Suresidir.Aslında Hamd Suresinde Allah Tebareke ve Teala bize üç şeyi izah etmiştir.Özet nitelikli olarak sonra Kur an ın genelinde açmıştır bu konuyu.Birinci şey ki Hamd Suresinde izah edilmiştir. Masumiyet ne demektir ? Masumiyetin anlamı izah edilmiştir. Burada Kur an ı Kerim e dikkat eden insan ,Masumiyet nedir onun manasını Hamd Suresinden anlayabilir.İkinci kimler masumdur? Hamd Suresinde bu bize özet olarak bütün masum olan kişiler tanıtılmıştır.Daha sonra Kur an ı Kerim in diğer surelerinde bunu açılımı yapılmıştır .Üçünçüsü bu masum olan kişiler tanıtılmıştır. Daha sonra Kur an ı Kerim in diğer surelerinde bunu açılımı yapılmıştır.Üçüncüsü bu masum olan insanlar niçin masumdur ,diğer insanlar neden masum değil ?Ne gerekçe ?Bunların masumiyetin altında yatan neden nedir ?Bu ayrıcalık nerden kaynaklanıyor ?Neden masum olan insanlar masumdur ?Diğer insanlar masum değil ?Biz niçin masum değiliz?Bu üç unsur Hamd Suresinde özet olarak beyan edilmiştir.Bunun açılımı ise Kur an ı Kerim de izah edilmiştir...

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 25 Nis 2017, 14:02

Şimdi bakalım ki Hamd Suresinin hangi ayetlerinde bu bize izah edilmiştir? Aslında Hamd Suresi Kur an ı Kerim in özetidir.Yani Kur an ı Kerim de olan her şey Hamd Suresinde özet olarak beyan edilmiştir.Mesela Kur an ı kerim de ne var? Marifatullah var.Hamd Suresinde Marifatullah anlatılmıştır.Kur an ı Kerim de Peygamberlik müessesesi var ve Allah ın insanlara önerdiği yaşam biçimi var,anlatılmıştır.Kur an ı Kerim de arz edeyim ki insanların akibetinin ne olacağı dünya hayatının ötesinin ne olacağı açıklanmıştır,özet olarak.Hamd Suresi Kur an ı Kerim in özetidir ve Hamd Suresi Peygamberimize inen has sure olarak nitelendirilir.Peygamberimizin şereflendirildiği suredir bu ki Allah Resulü ne özgü bir suredir.Diğer Peygamberlere böyle toparlayıcı bütün her şeyi içerecek bir bilgi kaynağı sunulmamıştır.Sadece Peygamberimize verilmiştir ki Hamd Suresi peygambere verilen özel suredir.

Şimdi biz diyoruz ki ,Peygamberlik Müessesesi Hamd Suresinde var ama Peygamberlerin durumları da bize orda izah edilmiştir.Bu nerde izah edilmiş?Sözümün evvelinde dedim ki ,Hamd Suresinde Masumiyetin manası ,kimlerin masum olduğu ve masumiyetin gerekçesi Hamd Suresinde açıklanmıştır.Üç tane konu.Şimdi Hamd Suresine ilk olarak bakalım ki Masumiyete ne mana verilmiş? Hangi ayette buna bakalım.

Hamd Suresinin son iki ayeti ."İhdinassıradel Mustakim ,Sıratelleziyne Annemte Aleyhim ",bu iki ayette Allah Tebareke ve Teala hem masumiyetin manasını ve hem de kimlerin masum olduğunu ve hem de masumiyetin gerekçesini vurgulamıştır.Elbette bu iki ayette sadece bu değil ,bunun dışında şeyler de vurgulanmış ama bu da var.şimdi gelelim ilk önce masumiyetin manasını nasıl açıklamış?

Allah Tebareke ve Teala biz İhtinassıratel Mustakim dediğimizde Allah a diyoruz ki dua ederken ," Yarabbi bizi hidayet et ,mustakim yola /doğru yola "

Yol budur ki doğru ola ,doğru yol ne demektir ? Doğru yol yani eğriliği olmayan ,yani sapması olmayan ,yani hedeften şaşmayan ,yani hedefi uzatmayan ,dolanması olmayan ,direk hiçbir istikamete hiçbir eğriliğe yol vermeksizin ,direk hedefe giden yol demek.Eğriliği olmayan /Sıratı Mustakim .peki Masumiyet ne demektir ?Masumiyet derken ne kastediyoruz ?

Masumiyetten bunu kastediyoruz ki ,yani hatası olmayan ,kusuru olmayan ,yanlışı olmayan ,isyanı olmayan ,yani gerçekte Masumiyet demek ,mustakim yol demek ;mustakim yol demek ,masumiyet demek...

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 02 May 2017, 09:29

Yani insan ,masum olmayan insan ne yapıyor ? Yani eğriliyor,yani yoldan çıkıyor,yani hataya düşüyor,yani yanlış yapıyor.Demek ki sıratı mustakim demek ,masumiyet demek ;masumiyet demek ,sıratı mustakim demek.

Özellikle bakıyoruz ki ,sıratı mustakimin ,yani sıratı mustakimin yani doğruluk ,hatası olmayan ,yanılgısı olmayan ,yanlışı olmayan,kusuru olmayan ,ayıbı olmayan doğruluk olduğunu bize özellikle anlatan bir başta nüsul var, Kur an ı Kerim de.O da şu ki ,Allah Tebareke ve Teala buyuruyor ki " İnne Rabbi Ela Sıratı Mustakim "/"Şüphesiz Rabbin sıratı mustakimdedir"/AIlah Sıratı Mustakimdedir .Ne anlam ifade ediyor ?Bunun anlamı budur ki ,Allah da yanlış yok ,Allah a bir yanlış bulamazsınız,bir kusur bulamazsınız ,yani bir hata bulamazsınız.Allah ın hatası ,kusuru ,eksiği ,ayıbı yok anlamını ifade ediyor.

Masumiyet neydi ? Masumiyet de aynı anlamdaydı.yani ne ? yani kusuru olmayan ,hatası olmayan,yanlışı olmayan,eğriliği olmayan demek.O zaman demek ki ,Sıratı Mustakim demek,Masumiyet demektir ,Masumiyet ,Sıratı Mustakim demektir.

Peki Allah ın yanlışı yoktu .Yani ne ?Yani anlatmıştık ya Allah ın zatında ,sıfatında yanlışı yoktu ,kusur yoktu. Onu da bırakalım kenara .Özellikle Sıratı Mustakim demek ,yolda olmak demek ,hareketi ifade etmek demek,bir gidişatı beyan ediyor.Rabbim Sıratı Mustakimdedir .Yani ne ?Yani ,Allah ın gidişatı doğrudur.Yani Allah ın gidişatında bir eğrilik,bir kusur ,bir ayıp ,bir eksik bulamazsınız.Yani masumiyettir.Peki Allah ın gidişatı nedir ?Allah ın gidişatı ,Allah ın yaratması ve hidayet etmesi ,yaratması ve terbiye etmesi ve koruması .

Allah ne iş görüyor ? " Rabbimiz O dur ki ,her şeyi yaratmış ,sonra da onu hidayet etmiş .Yani yaratıp ve yönetmek .Allah ın işi nedir ? Yaratmak ve yönetmek .Varlığı yaratan ve Alemi yöneten .Şimdi ," Allah Sıratı Mustakimdedir " yani Allah ın yaratmasında ve Allah ın yönetmesinde bir kusur yok ,bir eksik yok .Hepsi doğrudur,hepsi haktır .Nitekim kendisi de bunu bize izah etmiş ,buyurmuş ki ,"Bakınız benim yaratmamda ,benim yönetmemde bir kusur bulamazsınız,belki ben en güzelini yapıyorum ."" Allah O dur ki yarattığı her şeyi en güzel şekliyle yaratmıştır."Yani bundan da güzeli olur diyemezsin.Yaratması en güzel.Keza yönetmesi de en güzel .Hem yaratması ve hem yönetmesi...

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 29 Eyl 2017, 09:23

Bu yüzdendir ki ,Mülk Suresi nde de buyuruyor ki "Allah ın yaratmasında bir çelişki ,bir kusur bir ayıp bulamazsın .Eğer bazıları itiraz ediyorlarsa kendi cehaletlerinden itiraz ediyorlar.Eğer ilmen bilgiyle baksalar Allah en güzeldir.O halde demek ki Allah sıratı Mustakimdedir.Yani bu yol masumiyet yoludur.Sıratı Mustakim yani Masumiyet ,yani hatası yok ,yani eğriliği yok ,yani kusuru yok ,yani yanlışı yok anlamına geliyor.Masumiyetten bunu kastediyoruz.Peki Allah Tebareke ve Teala niye Sıratı Mustakimdedir? Niye Allah ın yaratmasında ve yönetmesinde bir yanlış bir eksik bir kusur yok ?

Herkesin işi kendisine benzer .Çünkü Allah ın zatında ve sıfatında bir eksik bir kusur yoktur diye ,işin temelinde ne var ?İşi yaptıran nedir ?Riyakattır ,güçtür ,ilimdir ,bilgidir ,yani o şahsiyettir .Çünkü Allah Tebareke ve Teala mükemmeldir.Hiçbir kusur Allah ın zatında ve sıfatında yoktur diye dolayısıyla Allah ın işi en mükemmel iş olur.Allah ın işi en güzel iş olur.Allah SIratı Mustakimdedir ,yani en doğrusu Allah ın yaptığıdır.Sanki bir caddedir ki Sıratı Mustakim ,Allah o caddenin tam ortasındadır .Şimdi bu caddede olanlar yani aynı Allah ın bulunduğu cadde üzeri olanlar da doğruluk üzerinedir.Orta yere kadar yani Allah a yakın oldukları oranda daha güzeldirler.Ama biraz Allah dan uzaklaşıp yolun kenarına doğru gitttiklerinde o güzellikleri azalıyor.Ama madem ki bu caddeyi ki Allah sınırını çizmiş ,demiş ki bu Sıratı Mustakimdir ,bu caddeyi aşmadıkça ,kenara çıkmadıkça,tali yollara girmedikçe ,Sıratı Mustakimdedir.Hala ya orta yerde olsun,orta yere yakın olsun ,kenara doğru kaymış olsun .Ama madem ki bu Sıratı Mustakim in içerisinde olan nedir ,demek ki Masumiyettir.Yani doğruluk üzere ...

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 29 Eyl 2017, 10:01

Demek ki biz birince olarak anlamış olduk ki ,Sıratı Mustakim yani Masumiyet,Masumiyet yani ne ? Yani Sıratı Mustakim .Ve asıl Masumiyet kime aittir ?Allah a aittir.En doğru Allah ın ki dir.Biz " İhdinassıradel Mustakim " diye dua ederken ne diyoruz ? Diyoruz ki," Yarabbi bizi de bu yanlışlarımızdan ,bu kusurlarımızdan ,yani bu kenarlara çıkmışız ya ,bu orta caddeden sapmışız,bu sapmalardan bizi geri çevir.bizi de kendi caddene ,kendinin gittiği o caddeye ,kendi gidişatının olduğu caddeye bizi geri getir.Allah dan hidayet isterken ,hidayeti tekiniyeyi istiyoruz.Hidayeti Teşriyeyi Allah yapmıştır."İhdinassıradel Mustakim " derken yani diyoruz,"Yarabbi bizim de elimizden tut,bizim de bu yanlışlarımızın önünü al ,bizi de bir şekilde doğru yola meyillendir.Ruhumuzu ,canımızı ,varlığımızı ,öyle bir yöne getir ki ,öyle bir mükemmeliyet ver ki ,biz de doğru olalım.Kendi doğruluğundan bize de ver" Bunu istiyoruz yani,Hidayeti Tekviniyeyi istiyoruz.Bu durumda Masumiyet yani ne ? Sıratı Mustakim. Biz bunu istiyoruz.Diyoruz " Yarabbi bizi de bu yola getir.Ve bi de anladık ki ,Masumiyetin ,Allah ın Masumiyetinin ve Allah ın Sıratı Mustakiminin altında yatan sebep neydi ?Allah ın mükemmeliyeti. Çünkü Allah da kusur yoktur diye işinde de kusur olmaz. Çünkü işin arkasında kişilik var,şahsiyet var ,zat var,sıfat var.Çünkü Allah en mükemmeldir diye işi en mükemmel...Bu birinci unsuru burda anlamış olduk.

Gelelim ikinci unsura ,dedik ki Kuran ı Kerim de bize kimlerin masum olduğunu da Hamd Suresi nde beyan etmiştir.Bakalım Hamd Suresi kimlere masumiyet veriyor?bu ayetin devamında ki " İhdinassıradel Mustakim ",ikinci ayet ," Sıratelleziyne Enamte Aleyhim "/Sıratel Mustakim o kimselerin yoludur ki onlara nimet verdik.O zaman anladık ki bu Masumiyet ve bu doğruluk yolu aynı zamanda Allah ın nimet verdiklerinin yoludur.Burdan ne çıkar ?Burdan bu çıkar ki yani ,bu nimet verilen kimseleri,biz istiyoruz ,diyoruz bizi oraya getir .Ya ama bunlar getirilmişler ,bu nimet verilenler bu Sıratı Mustakim e koyulmuşlar.Dolayısıyla bu Sıratı Mustakim de onların yolu olmuş.Öyle ki bu Sıratı Mustakim ki aslında Allah ın yoluydu.Öyle ki Allah Tebareke ve Teala bunları da Sıratı Mustakim e koyduğundan dolayı bu Sıratı Mustakimi onların adına tescil ediyor.Diyor ki,bu yol onların yolu.Kimlerin yolu ? Nimet verdiklerinin yolu /Sıratelleziyne Enamte Aleyhim ....

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 29 Eyl 2017, 10:20

Yani o zaman demek ki ,nimet verdikleri Masumdur.Sıratı Mustakim ,yani ne ? Yani nimet verilen insanlar .Her zaman yaptıkları doğrudur,her zaman haktır ,yanlışı eksiği ,kusuru ,eğriliği yoktur.Zikzakı söz konusu değildir.Çünkü Sıratı Mustakimdedirler,çünkü yol onların yoludur.Allah diyor ," Onlar o yolun sahibidirler "Peki tamam .Bu nimet verilmişleri bir ünvanla tanıtıyor.Deki ," O kimseler ki En amte Aleyhim /nimet verilenler.Eğer bu durumda biz Allah Tebareke ve Teala ya sorsak ," Sen bir takım kullarına nimet vermişsin ,onlar Sıratı Mustakimdedirler ,biz de diyoruz ki ,Yarabbi bizi de bu Sıratı Mustakim e ilet yani bizi de nimet verdiklerinin arasına kat ,diyoruz.Peki bu kulları kimlerdi ? Nimet verdikleri ?Bize açar mısın ?Bunu diğer surelerde açmıştır.Şimdi bakayım ki ,arz edeyim ki ,bu nimet verdikleri kimlermiş ?

Allah Tebareke ve Teala bunun açılımını Nisa Suresi nin 69'uncu ayetinde açmış .Kimlere nimet verdiğini beyan etmiş.Bu ayeti kerimede ne buyuruyor ?Buyuruyor ki ;"Her kim itaat ederse Allah a ve Resulü ne onlar Allah ın nimet verdikleri ile beraberdirler."kimdi o nimet verilenler ?

Nimet verilenlerin birisi Peygamberler ,birinci gurup.Sıddıklar ,ikinci gurup ve Şüheda /şahitler ,üçüncü gurup,Salihler ,dördüncü gurup.Böylece Allah Tebareke ve Teala Sıratı Mustakim de olan dört tane gurup ortaya koyuyor.Buyurdu ki ," Bak Sıratı Mustakim in sahibi ,Sıratı Mustakimde olanlar ,yani mutlak doğruluğa erenler ,birinci gurup ,peygamberler ,ikinci gurup sıddıklar ,üçüncü gurup şahitler ,dördüncü gurup Salihler..

Masumiyet sadece peygamberlere has değil.Peygamberler dışında Allah ın Hak kulları da var.masum olanlar buna dayanarak diyor .Şimdi bunun izahını da yapacağız ,göreceğiz.Elbette bu Sıratı Mustakim in başında olan Peygamberler.Bu durumda biz demek ki ortaya çıkmış oldu ki bu kişiler de yani Peygamberler ,Sıddıklar ,Şahitler ,Salihler ..bunların açılımını soracağız Hak Teala ya ..

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 29 Eyl 2017, 10:37

"Peygamberleri" tamam bildik ,Sıddıklar kimdir ? bize anlatacak Hak Teala ."Şahitler "kimlerdir ?bunların hepsinin açılımını Kur an ı Kerim den yapacağız.Burdan ortaya çıkıyor ki bunlar masumdurlar,bunlar Sıratı Mustakimdedirler.Peki bunların cevabı Hamd Suresi nde var idi.Neydi Masumiyeten gerekçesi ?Niçin bunlar masumdurlar ?Bunun da cevabını Hamd Suresi nde bulmamız lazım .Evet Allah Tebareke ve Telala bunun açılımını yaptı.Dedi ki ,"Peygamberler Sıratı Mustakimdedirler ,Sıddıklar ,Şahitler ,Salıhler ,bunlar Sıratı Mustakimdedirler .Ama bunlar niçin Sıratı Mustakimdedirler ?Niye bunlar Sıratı Mustakimde oluyorlar da başkaları olmuyor ?yani başka bir tabirle bunları masum kılan gerekçe nedir ?Niye bunlar Masumdur ,başkaları Masum değil ?Bunun cevabı da aslında Hamd Suresi nde bu cümle içerisinde yatıyor.O da ne ? Allah Tebareke ve Teala Sıratı Mustakim in sahiplerini tanıtırken o ünvanla tanıttı ya "Enamte Aleyhim /nimet verdiklerin ..Anlıyoruz ki aslında bu nimet verilme gerekçesi ,yani Allah ın verdiği nimettir ki bunları bunları Sıratı Mustakimde karar kıldırıyor.Niye bunlar Sıratı Mustakimdedirler ?Çünkü Allah ın nimeti bunlara ulaşmış.Allah ın bir nimeti bunlara ulaşmış ki ve bu nimet başkalarına ulaşmadığından dolayı başkaları masum değil.Çünkü dedik ki ,bu Sıratı Mustakim,Allah ın nimet verdiklerinin yoludur.Demek ki ,aslında Sıratı Mustakim de olmanın gerekçesi de Allah ın verdiği nimettir. bu nimeti Allah Tebareke ve Teala bu nimet verdiklerini açıyor ya ,Peygamberler ,Sıddıklar ,Şahitler ,Salihler ,bu insanlara yine Kur an ı Kerim e bakacağız,göreceğiz ki bir takım nimet birilerine vermiş ve o nimeti diğerlerinden esirgemiş.Başkalarına vermemiş.Başkaların bu nimetten mahrum olduklarından dolayı ,bizler o nimeti almadığımızdan dolayı ,Masum değiliz/Sıratı Mustakimde değiliz/Sıratı Mustakim in sahibi değiliz.Ama Allah Tebareke ve Teala bu kimselere bu nimeti verdiğiniden dolayı bunlar Sıratı Mustakim in sahibi olmuşlardır.

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Masumiyet /4

Mesaj gönderen beyazgül12 » 29 Eyl 2017, 10:57

Peki bu nimet nedir ki ?Hangi nimettir sorgulayalım ...İki soru sorabiliriz.Bir bu nimet hangi nimettir ? İki niçin bunlara verdi bu nimet bize vermedi ? Bunu da sorabiliriz.Her iki sorunun cevabını Allah Teala bize veriyor .bir bu verdiğii nimet ne nimettir ki bunları Masum kıldı ? Sıratı Mustakim in sahibi yaptı ,bize vermedi bu nimeti ,bu nedir ? İkinci soru niçin onlara verdi ,bize vermedi ? Niçin onlara bağışta bulundu ,bizden esirgedi ?

Hüccet Allah a aittir.Bizim sorumuzun karşısında öyle değil ki ,Allah cevap vermesin ..Allah ın verdiği cevap bizi sakin edecek ,susturacak cevap .Allah ın cevabını duyunca hemen diyeceğiz,sen haklısın .İlk önce bu nimet hangi nimettir ?Bakınız ,Allah ın nimetlerine gelince ,Allah ın nimetini biz iki katagoride değerlendirebiliriz.Bir ,Allah ın genel nimeti var ,bir de özel nimeti var.Bir kere anlıyoruz ki ,burdaki bu nimetten maksat genel nimet değil.Yani bir Alalh ın Rahman sıfatından verilen nimetler var,Halig sıfatından verilen nimetler var ,Rezzak sıfatından verilen nimetler var,Şafi sıfatından verilen nimetler var .Yaratmak ,Rızk vermek ,İyileştirmek ve büyütmek gibi.Bunlar genel rahman sıfatının verdiği nimetlerdir.Bunu herkese veriyor.Müslüman ,Gayri Müslümler herkese bu nimeti veriyor.Anlıyoruz ki burdaki bu nimet genel nimet değil.Çünkü eğer genel nimet olsaydı ,gerek herkes Sıratı Mustakim de olurdu bu bir .Sonra Allah Tebareke ve Teala Sıratı Mustakimde nimet verdiklerini açarken genelden bahsetmiyor. Demiyor ,bütün insanlar,bütün melekler ,bütün hayvanlar,bütün cinler ..peki kimler diyor ,bu nimet verilenler ? Peygamberler ,Sıddıklar ,Salihler ,Şahitler ..hem de ünvanları ile sayıyor.Anlaşılıyor ki bu nimet özel nimettir. Allah ın rahim sıfatından kaynaklanan nimettir.Hatta özel nimettir ki özel insanlara verir bu özelin de özelidir. Çünkü özelin de özeli bahsetmiş burda ,Peygamberleri ,Sıddıkları ,Salihleri ,Şahitleri seçmiş... o zaman Yarabbi bu Peygamberlere verdiğin nimeti bize anlatır mısın ? Bu Salihlere verdiğini nimeti bize anlatır mısın ? Bu Şahitlere verdiğin nimeti bize anlatır mısın ? ,Bu Sıddıklara verdiğin nimeti bize anlatır mısın ?Diye sorduğumuzda Allah Tebareke ve Teala Kur an ı Kerim de bize birer birer anlatıyor...

Cevapla

“Ehlibeyt” sayfasına dön