Alevilikte Kaynak Sorunu

Cevapla
biralevi
Seviye 4
Seviye 4
Mesajlar: 1433
Kayıt: 24 Ara 2006, 14:02

Alevilikte Kaynak Sorunu

Mesaj gönderen biralevi » 11 Mar 2007, 14:00

Alevilikte Kaynak Sorunu ya da Sıkıntısı Üzerine Bakış
Alevilik sözkonusu olduğu zaman konuşan, yazan kimselerin mutlaka ve mutlaka Kur’an ve Oniki İmamlardan kaynaklar getirerek söz ve davranışlarını bu sahih kaynaklar çerçevesinde isbatlamak zorunluluğu vardır. Kaynakların da doğal olarak Arapça ve Farsça olması gerekmektedir. Hz. Peygamberin ve Oniki İmamların fikirlerini temel olarak bu Arapça ve Farsça kaynaklardan öğrenmek zorunluluğu vardır. Pek doğaldır ki o günden bugüne kadar gelen kaynakların bazıları, sahih değildir; yani çarpıtılmış kaynaklardır. Hangi kaynağın doğru, hangisinin yanlış olduğu konusunda da Alevi teorisinde Oniki İmamların senet zinciriyle onların dostlarından gelen kaynakların ve tefsirlerin veya hadislerin genel anlamda doğru kabul edileceği tezi vardır. Aleviyi kaynak bakımından Sünniden ayıran temel espride budur. Alevi kişi, İslamı anlama konusunda mutlaka Oniki İmamlara ve onların dostlarına senet zinciriyle dayanan kaynaklara öncelik verir; İslamı anlama ve yaşama konusunda Emevi, Abbasi, Osmanlı ve bunlarla işbirliği yapan kaynaklara güvenmez. Bu nedenle de Alevinin aldığı abdest ya da kıldığı namaz şekliyle Sünninin aldığı abdest ve namaz şekli farklıdır ve bu tip farklılıklar hem fıkıhda ve hem de İslamı anlama noktasında kendisini belli eder. Aleviyi diğer İslami ekollerden ayıran temel ölçü ve yaklaşımlardan birisi de zaten bu bakıştır. Bu noktada birkaç Alevi kaynağından en azından isim olarak bahsetmek gerekiyor. Aleviler, ”dua” konusunda ”Sahifeyi Seccadiye ve Kumeyl duası”; ”tefsir” konusunda ”Mecmail Beyan, Beyanı Hak, El mizan, Tefsirül Numune”; ”fıkıh” konusunda ”Lumeteyn, Usulü fıkıh, Muhtesar, Kifaye, Tevatur”; ”hadis” konusunda ”Usulü Kafi, İstibsar, Menla Yehzuruhul Fakih, Tehsibil Ahkam”; ”kelam” konusunda ”Temhidil usul, Usulü kelam”; ”tarih” konusunda, ”El irşad, Tarihi Tevatur, Gıssası Kur’an, Müntehil Amal” gibi bazı kaynakları öncelikli olarak kullanır. Buna benzer birçok kaynak, Alevi-İslam anlayışında kullanılır. Ancak ne yazık ki Ana-dolu’da yaşayan Alevileri bu kaynaklardan kopardıkları için, onlar Aleviliklerini gerektiği gibi yaşayamamış; çünkü öğrenememiştir.

Başka insanların, toplumların ve ideolojilerin ilkelerinin Alevilik olarak sunulmasını önlemenin en temel yolu Kur’an ve Ehli Beyt çizgisindeki temel kaynaklara yönelmektir. Anadolu’da Alevilik adına cem yapılıp, semahlar dönülür ve dedeler dinlenir. Oysa ki bu uygulamalar, eski Türk ve Kürtlerin Şaman ve Zerdüşt dinlerine ait kültürel uygulamalardır ki, bu uygulamaların ne Kur’an’la ne de Oniki İmamlarla bir ilgileri yoktur.

Yine Anadolu’ya gelmiş ve Müslümanlığı kabul etmiş bazı kitleler eski inanışlarını, İslami çerçeve içerisine sokarak yaşatılmıştır. Bir müddet sonrada bu pratikler, değişik tarikatler tarafından İslam olarak algılanmış, Hz. Ali’ye atfedilmiştir. İşte Anadolu’da Osmanlı tarafından Anadolu’yu Sünnileştirmek ve yabancı unsurları Osmanlı lehine kullanabilmek amacıyla kurmuş oldukları Bektaşilik tarikatı, bunlardan birisidir. Anadolu’da yaşanan tüm kültürel öğelerden içerisinde birer parça bulunan bu tarikat, Hacı Bektaş adına onun ölümünden sonra Osmanlı tarafından örgütlenmiş olmasına rağmen, tıpkı diğer Sünni tarikatlar gibi, kendisini Hz. Ali’ye bağlayarak, bağlıymış gibi göstererek Hz. Ali’ye sempati duyan kitleleri Hz. Ali’nin yolundan ve temel kaynaklarından uzaklaştırmıştır. Bektaşilik nihai anlamda bir kültürel sentez olup, Sünni tasavvufçu Hacı Bektaş’tan da uzaklaşmış durumdadır. Hz. Ali’ye de uzaktır.

alone_man
Seviye 5
Seviye 5
Mesajlar: 1769
Kayıt: 13 Oca 2008, 21:28

Mesaj gönderen alone_man » 04 Haz 2008, 14:26

abi bir siteye aşağıdaki yazıyı gönderdim adamlar inkar ettiler iyimi?üstelik bazıları bunlar şii kaynağı caferi kaynağı diye tavır bile koydu bu işçok zor be abi bu kadar dangalak kafalı adama 12 imamların yolunu öğretmek çooooook zor.ALEVİLERİN TEMEL KAYNAKLARI-1

Canlar kaynak konusu önemlidir,dünyadaki tüm 12 imam dostlarını aynı doğrultuda vahdet içinde tutacak olan unsur ortak kaynak kullanımıdır.
Bu bölümde adamın biri(ismi lazım değil hepiniz biliyorsunuz) bir sürü uydurma kitabı alevi kaynağı diye sizlere sunuyor,eğer bu kaynakları Bektaşi kaynağı diye sunsaydı hiç sesimi çıkarmazdım ama işin içine 12 imamları ve Aleviliği sokunca karşı tavır FARZDIR.
Sizlere 12 imamların gerçek teori ve pratiklerini bulabileceğiniz ve TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ kaynak isimlerini yazıyorum,
Arayın bulun okuyun araştırın düşünün,bunlar tüm dünyadaki 12 imam yada ehli beyt dostlarının temel kaynak diye kullandıkları kaynaklardır bu nedenle tüm dünyadaki gerçek Ehli Beyt dostları bu kaynaklar üzerinde İCMA ittifak etmişler bunları tastik etmişlerdir,eğer 12 imamların yolundan gitmek istiyorsanız bu kaynakları öğrenin ve kim onların yolundan gidiyor yazıyor buna göre mukayese ederek karar verin yani elinizdeki pusula size doğruyu gösterir,bu kaynaklarda pusuladır ve 12 imam yolunu gösterir,
Tabi bu kaynakları yazınca kalplerinden rahatsız olan bazıları ne malüm bunların 12 imamların sözleri olduğu diye hemen itiraz edecekler ama emin olunki her yüzyılda 12 imam dostları bellidir ve o güvenilir dostlar ravi senet zinciriyle bu sözleri iletmişlerdir.
Ayrıca onlar binlerce yıl önce yazılan kaynaklar hakkında böyle araştırmaksızın sormaksızın bu söz bektaşın bu abdal musanın bu kaygusuzun diye rahatlıkla söylerlerken söz 12 imamlardan gelince ne malüm onların sözü,bu söz Şiilerin yorumu diye tavır koyarak ikiyüzlülük ediyorlarsa buda onların içyüzünü size göstermiş olur,aklını kullanan herkes doğru kaynağı ve doğruyu bulur doğru kaynakla akıl birlikte bizi 12 imamların yoluna götürür.
Türkçeye çevrilmeyenleri yazmıyorum ,bu kaynaklarla BİR SÜRÜ IVIR ZIVIR ADAMIN FİTNE FESADINDANDA KURTULMUŞ OLURSUNUZ.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ 12 İMAM(ALEVİ) KAYNAKLARI.

1-KURANI KERİM VE TÜRKÇE AÇIKLAMALI MEALİ (EHLİ BEYT ÖĞRETİLERİ ESASINCA)
Kitabın başlığı bu küçük boy kırmızı cilt kapaklı bir kitap,606 sayfa ,tercümeyi Kadri çelik yapmış,almanyada ferec yayınları basmış,
Kitapta Info@ehlibeyt-mektebi.de diye bir yayın kurulunun ismi var,belki Kevser yayınlarındada bu kitap bulunabilir,yeni baskıdır ve Kuran bizim ilk temel kaynağımız olduğu için herkeste bulunmalıdır.Bunu bulamayanlar Rahmetli Gölpınarlının çevirisinide kullanabilirler.
2-NEHCÜL BELAGA
aynı yayınevinin aynı kişinin çevirisiyle 2001 yılında basılmıştı HZ.Alinin hutbe mektup ve hikmetli sözlerinin yer aldığı bu kitap dünyadaki tüm ehli beyt dostlarının Kurandan sonra kullandıkları 2.temel kaynaktır böylece Hz.Aliyi kendi sözleriyle daha iyi tanımış olursunuz.Kitabı hk 400 yılında seyit razi diye bir alim derlemiş ve ondan günümüze kalmıştır ve günümüze nasıl geldiği RAzinin nasıl derlediği anlatılır tabi yine malum kalpliler karşı çıkar ne malüm diye? Ama hatırlayın onlar senedi derleyeni olmayan birçok sözü bektaşın abdal musanın kaygusuzun diye size yutturmaya çalışırken dünyadaki tüm araştırmacıların icma ettikleri bu kitaba tabiki şüpheyle bakacaklar çünkü Hz.Ali tanındığında onların ve fikirlerinin maskesi düşecektir.Bunu bulamazsanız Rahmetli Gölpınarlının çevirisinide kullanabilirsiniz.

3-EL-MİZAN KURAN TEFSİRİ
İstanbul Kevser yayınlarının çıkardığı bu kitap Kuran ayetlerini tek tek ele alıp açıklıyor ve şimdilik 9 cilt oldu ve devam ediyor kaç cilt olacağı henüz belli değil.Kitabın yazarı TABATABAİ diye meşhur Ehli beyt dostu bir alim şu an dünyadaki pek çok ehli beyt dostu kuranın zahiri ve batınını öğrenme konusunda bu tefsiri öncelikle kullanıyorlar,kitapta her ayet 12 imamların sözlerine yorumlarına ve anlayışlarına göre tek tek en küçük detaylarına kadar açıklanıyor.
Eğer bu eser gibi eserlerden faydalanamazsanız size Kuranın bir ayetini gösterip onuda kıt akıllarıyla yorumlayıp felakete bile sürüklerler önemli olan Kuran ayetini Peygamber nasıl anladı ve yorumladı 12 imam nasıl anladı ve yorumladı bu nokta önemlidir saçma sapan adamların yorumu kendilerini ilgilendirir.

4-USUL-U KAFİ
Darul hikem yayınlamış 2 cilt büyük boy eser, h.329 da ölen KULEYNİ isimli ehli beyt dostunun hazırladığı ve 12.imam hz.Mehdinin:BU BİZİM DOSTLARIMIZA KAFİDİR dediği eserdir,Füru kafi henüz yayınlanmadı ama bu bölümü dahi son derece muhteşem bir eserdir 12 imamların hayatın her alanına yönelik bakışını sözlerini yorumlarını aktaran bir eserdir.

Şimdilik bu DÖRT eseri yeterli görüyorum ama bunlar temeldir.Bunlarla çevrenizde Alevilik ile ilgili size söylenen sözlerin doğruluğunu yalanlığını daha iyi değerlendirirsiniz.

Hasan Akça
Seviye 5
Seviye 5
Mesajlar: 1745
Kayıt: 05 May 2008, 22:02

Mesaj gönderen Hasan Akça » 06 Haz 2008, 21:38

alone_man yazdı:abi bir siteye aşağıdaki yazıyı gönderdim adamlar inkar ettiler iyimi?üstelik bazıları bunlar şii kaynağı caferi kaynağı diye tavır bile koydu bu işçok zor be abi bu kadar dangalak kafalı adama 12 imamların yolunu öğretmek çooooook zor.

.
alone can
canını ne sıkıyorsun biz görevimizi üzerimize düşeni yapalım kararı onlar versin tarih boyu böyle oldu
isteyen inanır istemeyen inanmaz
12 imam yolu en değerli yoldur Allah kimine nasip eder çoğuna da etmez bize düşen hakkı apaçık söylemektir.

Cevapla

“Diğer Yazılı Kaynaklar” sayfasına dön